Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ


Ο μικρός κατάγραφος μονόχωρος ναός του Α. Γεωργίου αποτελεί μνημείο με διακοσμητικά σύνολα υψηλών προδιαγραφών στον οποίο αποτυπώνονται σπάνιοι εικονογραφικοί τύποι π.χ. Πρωτότυπος είναι ο επιτάφιος θρήνος και μοναδική η παράσταση του Ευαγγελισμού
Στην παράσταση του Αγίου Γεωργίου υιοθετείται ο σπάνιος στην κρητική εικονογραφία τύπος του Θαλλασοπεράτη ο οποίος ταυτόχρονα συνδέεται με στοιχεία της στάσης του έφιππου Αγίου της Δρακοκτονίας
Ο φωτοστεφανωμένος Άγιος είναι νεαρός, ντυμένος με στρατιωτική στολή με κόκκινο μανδύα που ανεμίζει. Έχει σηκωμένο το δεξί χέρι με το αριστερό κρατά τα γκέμια του αλόγου και φέρει κόκκινη τριγωνική ασπίδα διακοσμημένη με σταυρό. Το άλογο καλπάζει προς αριστερά σηκώνοντας ταυτόχρονα τα δυο του πόδια πάνω από μεγάλους συνεχόμενους και εφαπτόμενους ομόκεντρους κύκλους που μοιάζουν με σχηματοποιημένα κύματα.


Νεαρός σε μικρή κλίμακα διακρίνεται καθιστός στα καπούλια του αλόγου και στην αριστερή γωνία προβάλλει το χέρι του Θεού μέσα στο τεταρτόσφαιρο του ουρανού με ακτίνες. Η απεικόνιση των κυμάτων παραπέμπει στο υδάτινο στοιχείο σύμφωνα με το οποίο ο Άγιος διασχίζει τη θάλασσα έχοντας νεαρό καθιστό. Η εικόνα συνδυάζει διαφορετικά εικονογραφικά πρότυπα καθώς τα πίσω πόδια του αλόγου είναι σε στάση παρέλασης ενώ παράλληλα σηκώνει τα μπροστινά όπως στη δρακοκτονία. Η απόδοση του Αγ. Γεωργίου του Θαλασσοπεράτη σε στάση δρακοκτόνου είναι άγνωστη στη βυζαντινή ζωγραφική.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Κείμενο: Δαμιανάκη Μαρία, 22-4-2020