Ιστορικά στοιχεία και μαρτυρίες για τnν περίοδο της Γερμανικής κατοχής στους Αποστόλους Πεδιάδας του Νίκου Μανόλα Ηγουμενάκη.

 

Ιστορικά στοιχεία για τον Ιερό ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου και του Μιχαήλ Αρχαγγέλου στο πάνω χωριό των Αποστόλων Πεδιάδας του Νίκου Μανόλα Ηγουμενάκη.

 

Κάθε κατακτητής που πέρασε από αυτόν εδώ τον τόπο άφησε το αποτύπωμα του,για να μαρτυρά την ιστορική του πορεία!
Κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας η επαρχία πεδιάδος ήταν η σημαντικότερη λόγω της εγγύτητας της με την πρωτεύουσα αλλά και επειδή ήταν πολύ εύφορη!
Ο οικισμός Καμάρι,το σημερινό Πάνω χωριό, κτίστηκε από τους Ενετούς πιθανότατα στο φέουδο του Leonardo Gradenigo,της καβαλαριας Apocsamo!
Με φανερή την ενετική επίδραση και με ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά στοιχεία κτίστηκε η διμαρτυρη εκκλησία του Μιχαήλ Αρχαγγέλου και Κοιμήσεως της Θεοτόκου! Ακριβή ημερομηνία δεν γνωρίζουμε και η χρονολογία 1842 που είναι χαραγμένη στο θύρωμα αφορά την ανακαίνιση της!

Συνυφασμένη με την ιστορία του χωριού μας είναι η παρουσία του βυζαντινού ναού που είναι αφιερωμένος στον Αη Γιώργη!
Σημαντικό μνημείο για την μελέτη της τοπικής και υστεροβυζαντινης ζωγραφικής στον οποίο σώζονται σε καλή κατάσταση ένα αξιόλογο σύνολο τοιχογραφιών!
Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 πραγματοποιήθηκε η καθαίρεση των επιχρισμάτων που κάλυπταν τις τοιχογραφίες, εσωτερικά και εξωτερικά!!
Ο ναός εντάσσεται στην ρεαλιστική τεχνοτροπία, επηρεασμένος εικονογραφικά απο παλαιότερη ζωγραφική, επιλεκτική σε ορισμένες παραστάσεις από έργα σταυροφορικης τέχνης του 13ου αιώνα και χρονολογείται με τεχνοτροπικά κριτήρια γύρω στο 1360 !!