Για να ξορκήσουμε το κακό . Δυνατή ομάδα με όλα τα μέτρα.
Να δώσουν το μήνυμα της ελπίδας, της αγάπης, να το χαρούν, να το ζήσουν όλοι.
Και του χρόνου!