Δεν έχει σημασία πόσο ξεχωριστή είναι η γη των Αποστόλων .
Τους επισκέπτες η αγκαλιά και η καρδιά των Αποστολιανών τους χωράει όλους. Στιγμές με τον πεζοπορικό Σύλλογο Ηρακλείου στις 19/12/2021.
Αναδρομή στο παρελθόν, στην ιστορία  και στον πολιτισμό.