Ευχές πολλές για υγεία, πρόοδο, επιτυχία.

  • Ηγουμενάκη Μαριλένα τ. Γεωργ.Γραφιστική Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής
  • Ποταμιανάκης Ιωάννης τ. Γεωργ. Γυμναστική Ακαδημία.
  • Σαμπαθιανάκης Γεώργιος τ. Ιωάννη. Αγρον. Τοπογράφος Μετσόβειο Πολυτεχνείο
  • Τρούλη Ελπίδα τ. Ανδρέα και της Αρετής Δαμιανάκη Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Επιστημών

Η εικόνα ίσως περιέχει: 10 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται, παπούτσια και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται, παπούτσια και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται, παπούτσια και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται, παπούτσια και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος