Περάσαμε όμορφα την Κυριακή 9-6-2019, στην κοινή συνάντηση Αποστόλων Αμαρίου και Πεδιάδος σε συνδυασμό με υπέροχη εκδρομή στο Ζαρό. Αυτό που αξίζει είναι ότι η αδελφοποίηση γίνεται πράξη, ταιριάζουμε και μπορούμε να συνεχίζουμε.

 

Η εικόνα ίσως περιέχει: ουρανός, δέντρο, βουνό, φυτό, υπαίθριες δραστηριότητες, φύση και νερό

Από παλιά το λέγανε και ακόμα λεν´το όλοι, πως τα καλύτερα χωριά είναι οι Αποστόλοι

Εσμίξανε τα δυο χωριά και πήγαν στο Βροντήσι τέτοια φιλία όμορφη ποτέ τση δεν θα σβησει.

Σα τσ´ Αποστόλους όμορφο 
χωριό δενε ξανάδα το 
ένα είναι στο Ρέθυμνο 
τ´ άλλο στην Πεδιάδα

Χίλια καλώς εσμίξαμε αδέρφια «Αποστόλοι Πεδιάδος και Αμαρίου» .

 
 
Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες