Για δύο ημέρες βρισκόταν  η κινητή μονάδα μαστογράφου της περιφέρειας στους Αποστόλους. Η προσέλευση των γυναικών την πρώτη ημέρα ανήλθε στις 16 με τον ίδιο αριθμό δηλώσεων την δεύτερη μέρα.
Συγχαίρουμε.την περιφέρεια για το σημαντικό έργο ευαισθητοποίησης και παρακίνησης των γυναικών στα πλαίσια πρόληψης.

Η εικόνα ίσως περιέχει: 6 άτομα, άτομα στέκονται