Συνυφασμένη με την ιστορία του χωριού μας είναι η παρουσία του βυζαντινού ναού που είναι αφιερωμένος στον Αη Γιώργη!
Σημαντικό μνημείο για την μελέτη της τοπικής και υστεροβυζαντινης ζωγραφικής στον οποίο σώζονται σε καλή κατάσταση ένα αξιόλογο σύνολο τοιχογραφιών!
Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 πραγματοποιήθηκε η καθαίρεση των επιχρισμάτων που κάλυπταν τις τοιχογραφίες, εσωτερικά και εξωτερικά!!
Ο ναός εντάσσεται στην ρεαλιστική τεχνοτροπία, επηρεασμένος εικονογραφικά απο παλαιότερη ζωγραφική, επιλεκτική σε ορισμένες παραστάσεις από έργα σταυροφορικης τέχνης του 13ου αιώνα και χρονολογείται με τεχνοτροπικά κριτήρια γύρω στο 1360 !!
Αποτελεί ένα διακοσμητικό σύνολο για τα καλλιτεχνικά δεδομένα της κρητικης επιτοίχιας ζωγραφικής με σπάνιους εικονογραφικους τύπους στις παραστάσεις του!! Κυρίαρχη είναι η παράσταση με τον έφιππο Άγιο Γεώργιο με τον σπάνιο για την κρητική εικονογραφία τύπο του Θαλασσοπερατη,ο οποίος συνδυάζεται με στοιχεία της στάσης του έφιππου Αγίου στην δρακοκτονια!!
Η απεικόνιση του Αγίου Πέτρου της Βερόνας στους Αποστόλους αποτελεί τη μοναδική τεκμηριωμένη έως σήμερα παράσταση του Δομινικανου Αγίου σε ορθόδοξη βυζαντινή εκκλησία!!Η παρουσία των γονέων του Αγίου Γεωργίου,του μάρτυρα Γεροντιου και της Αγίας Πολυχρονιας, απαντάται μόνο σε 5 ναούς σε ολόκληρη την Κρήτη!!
Όλα τα παραπάνω όπως και άλλες παραλλαγές σε παραστάσεις καθιστούν το μνημείο μοναδικό!!
Χρόνια πολλά σε όλες και όλους με υγεία!!